Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

BOALA LUI ASA

6 decembrie 2020

"În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încît avea mari dureri. Chiar în timpul boalei sale n-a căutat pe Domnul ci a întrebat pe doftori."

2 Cronici 16:12f. ...chiar în timpul boalei lui, el (Asa) n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Să vedem în ce consta problema și de ce a fost mustrat Asa de Dumnezeu? Au existat un șir de experiențe în istoria care ținea de trecutul apropiat de viața acestui om, cît și de însăși viața lui, care ar fi trebuit să-i slujească ca învățătură, dar nu i-au slujit. Prima lecție este descrisă în 2 Cronici 12. Pe timpul lui Roboam, primul împărat al lui Israel, egiptenii s-au unit cu libienii, cu suchieniiși cu etiopienii formînt o armată imensă. Au năvălin asupra Israelului. Acea luptă Israelul a pierdut-o pe motiv că: 12: 2f. ...pentru că păcătuiseră împotriva lui Dumnezeu. Aceasta ar fi putut sluji drept o lecție pentru Asa, dar n-a slujit. Cu toate că Asa a fost un împărat bun. N-a fost capabil să învețe din greșelile altora. 2 Cronici 14:9. Zerah Etiopianul a ieșit împotriva lor (iudeilor) cu o oștire de un milion de oameni și trei sute de care... În această situație Asa are o reacție corectă despre care mai tîrziu Dumnezeu îi amintește. 12:11f. ...Tu ești Dumnezeul nostru. Nu lăsa biruitor omul împotriva Ta. Cu toate că etiopienii luptau împotriva iudeilor, adică popor conta popor, Asa declară că este război între Zerax și Dumnezeu. El îl pune pe Dumnezeu în postura cuvenită și zice: ...tu poți veni în ajutorul celui slab... 14:8. Asa avea la dispoziție 580,000 de ostași contra 1,000,000. Raportul forțelor era ½. Un iudeu împotriva a doi etiopieni. 14:12-15. În acea luptă a lui Dumnezeu împotriva lui Zerah etiopienii au pierdut. Asa nu a însușit nici acea lecție. Dumnezeu îi mai dă o lecție lui Asa. 15:1-7. 8-19. Se pare că lecția a fost însușită... dar imediat uitată. 16. S-a făcut un război civil între Israel și Iudea. În Iudea era împărat Asa. Acel Asa care trebuia să însușească lecțiile date de Dumnezeu. Iată ce face Asa. 16:2. Asa a scos argint și aur din visteriile casei Domnului și din casa împăratului. Le trimite împăratului Siriei și îl roagă: Rupe legămîntul tău cu Israelul. Calcă-ți cuvîntul. Fă alianță cu mine. Aici încep problemele lui Asa. El ia ceea ce îi aparține lui Dumnezeu și dă omului. El îl pune pe Ben-Hadad înaintea lui Dumnezeu. Nici măcar nu-l pune la același nivel. Aceasta este prima lui greșală. Dumnezeu intervine prin proorocul Hanani.

16:9f. ...ai lucrat ca un nebun... 16:8. Etiopienii...nu alcătuiau oare o oaste mare...totuș Domnul i-a dat în mîinile tale. Aici Asa face a doua greșală. 16:10. Asa s-a mîniat pe văzător și l-a pus la închisoare. Dumnezeu vede inima lui Asa care este șovăitoare, și îl pune la încercare. 16:12 ... s-a îmbolnăvit de picioare... Ce v-a face acum Asa? Acum cînd Hanani este în temniță pentru că a vorbit împăratului ceea ce i-a poruncit Dumnezeu, la cine va apela Asa? Se va smeri. Va veni să-l elibereze pe Hanani, ori va căuta alternativă. Asa are de ales între două variante. Prima. Recunoaște că a procedat prost cu proorocul Hanani, care a venit la el nu din proprie inițiativă, ci după cuvîntul lui Dumnezeu. Asa nu l-a respins pe Hanani. El l-a respins pe acela care l-a trimes pe Hanani. A doua. Continuă să nu-l accepte pe Dumnezeu. Să nu ceară ajutor de la Dumnezeu, pentru că este un act de umilință să vină la Hanani în temniță. El acceptă să-l ocolească pe Hanani și să apeleze la doctori. Dumnezeu îl mustră nu pentru că doctorii ar avea vre-o problemă cu El. Problema este a lui Asa. Boala lui este un test al credincioșiei lui față de Dumnezeu, nu față de doctori. Asa l-a prăvălit. El așa și a murit bolnav de picioare.