Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

TAINA BISERICII

30 octombrie 2020

"Ef. 5:25-32 “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica, şi sa dat pe sine pentru ea 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin cuvînt, 27. ca să înfăţişeze înaintea lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile"

Taina Bisericii

Ef. 5:25-32 “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica, şi sa dat pe sine pentru ea<br /> 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin cuvînt, 27. ca să înfăţişeze înaintea lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. 29. Căci nimeni nu şi-a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica, pentru că noi sîntem mădulare ale trupului Lui, 30. carne din carnea lui şi os din oasele lui. 31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup. 32. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos şi Biserică.”

Apostolul Pavel cînd a scris această epistolă adresată bisericii din oraşul Efes, a avut un scop anumit, şi anume să arate: - Unitatea dintre Hristos şi Biserică, - Legăturile care fac ca această unitate să devină desăvîrşită. - Şi să arăte care este poziţia Bisericii în acest tandem.

De pildă, el scrie: - “Este un singur trup şi un singur Duh. Este un singur Domn, o singură credinţă şi un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.”

Cît de mare şi cît de trainică este unitatea dintre Hristos şi Biserică? 5:30 “Noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea lui şi os din oasele Lui.” La această afirmaţie aş vrea să mă opresc puţin. 1:4 “În El (Hristos) Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeerea lumii. Rom. 6:8. “Acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.” <br /> 2:6. “El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti în Hristos Isus.” 1:3. “Ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti în locurile cereşti.”

Cînd scriptura spune că este un singur trup şi un singur Duh, are în vedere că Biserica formată din mai mulţi oameni diferiţi, reprezintă ceva integru, ca fiind o unitate, şi care îşi primeşte viaţa din Duhul Sfînt al lui Dumnezeu. Dar tot odată, se are în vedere că Biserica şi Hristos formează un singur trup şi îşi are viaţa prin Duhul lui Hristos. Cînd Hristos a murit în trup, împreună cu el au murit pentru păcat şi cei care au fost “aleşi de Dumnezeu prin Hristos înainte de întemeerea lumii.” Apoi, împreună cu Hristos, care a înviat în Duh, “El ne-a înviat împreună.” Aici urmează culmea tainei din 5:32. “Ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti în Hristos Isus.”

<pre>După cum Eva a fost ascunsă în Adam, tot aşa Biserica a fost ascunsă în Hristos. Şi tot aşa, după cum Eva a luat fiinţă din rana lui Adam, tot aşa, Biserica sa născut din rănile lui Hristos. </pre>

Dumnezeu cînd a privit la Adam şi la Eva a spus că ei se vor face din nou un singur trup. Cei doi vor fi una. Biserica cea înviată, împreună cu Hristos care a înviat în Duh, formează un singur trup spiritual şi un singur Duh. Deaceea Cuvîntul spune: “Este un singur trup şi un singur Duh.” Înălţîndu-se la cer, Domnul Isus, în Duhul Său poartă şi Biserica. Numai aşa se pot realiza ver.3 din cap.1 “Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti în locurile cereşti, în Hristos,” şi v9 din Rom.8 “Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al lui.” Duhul Bisericii şi Duhul lui Hristos sînt una.

Despre Hristos scripturile mai spun: Ev.12:2 f “şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” 7:25 “poate să mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru-că trăieşte pururea, ca să mijlocească pentru ei.” Hristos, purtînd în sine Biserica pentru care a murit, şi împreună cu care a înviat, se află în preajma lui Dumnezeu, mijloceşte pentru ea, şi primeşte binecuvîntările spirituale, care se răsfrîng şi asupra Bisericii. “Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum şi eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” Comunicarea dinte Hristos şi Biserică se face prin Duhul lui Hristos, care din doi a făcut unul.