Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

CE SECERĂM NOI ÎN URMA CREDINȚEI

21 octombrie 2020

"ȘI CREDINȚA ESTE O ÎNCREDERE NECLINTITĂ ÎN LUCRURILE NĂDĂJDUITE. O PUTERNICĂ ÎNCRDINȚARE DESPRE LUCRURILE CARE NU SE VĂD."

Ce secerăm noi în urma credinţei

Credinţa pentru cel neprihănit este garanţia vieţii.

R.1:16-17 „Căci mie nu-mi este ruşine de Evanghelia lui Hristos. Fiind-că ea este puterea lui Dumnezu pentru mîntuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prun credinţă.”

Prin credinţă se capătă mîntuirea.

Mar.5:34. „Dar Isus i-a zis: Fiică! Credinţa ta te-a măntuit.” Iac. 5:15 „Rugăciunea făcută cu credinţă va mîntui pe cel bolnav.”

Prin credinţă se capătă vindecare.

Mat 8:13 „Apoi a zis sutaşului: Dute, şi facăţi-se după credinţa ta. Şi robul lui s-a tămăduit ciar în casul acela.”

Prin credinţă se capătă iertarea păcatelor.

Mat.9:2 „Şi iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: Îndrăzneşte fiule! Păcatele îţi sînt iertate!

Credinţa face minuni.

Moise prin credinţă a uns uşorii cu sînge şi a salvat poporul. Prin credinţă a trecut prin Marea Roşie ca pe uscat, a scos apă din stîncă, a înălţat şarpele de aramă, a adus poporul în ţara făgăduinţei. Daniil prin credinţă a închis gura leilor. Noie prin credinţă a construit o corabie unde nu plouase nici odată şi şi-a salvat familia.