Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

RIDICĂ DOAMNE SLUJITORI

Ridică Doamne oameni din popor
Ridică slujitori cu dăruire
Trezește-n ei un sacru dor
Să se grăbească la izvor
Ce cirge din iubire.

Ridică-i Doamne pe ai tăi
Și unge-i în slujire.
Să ardă rugul în văpăi,
Să-mpartă hrana la ai săi
Cu multă dăruire.

Ridică-i Doamne! Fă-i străjeri!
Să nui doboare somnul.
Să caute, privind spre zări,
Să cerceteze-n depărtări,
Astfel păzind poporul.

Ridică Doamne oameni printre sfinți
Ca să-i învețe adevărul.
Să fie pentru ei părinți.
Să stea de veghe neclintiți
Cum stă în noaptea grea străjerul.

Să-mpartă drept al tău cuvînt
Cum se împarte pîinea caldă.
Mînați de Duhul tău cel Sfînt
Cu inimi pline de avînt
Și scumpi, cum este piatra rară.

Ridică Doamne oameni ce cunosc
Ce-nseamnă părtășia sfîntă.
Ce stau în rugăciuni și post.
Iar viața lor își are rost
Ca apa ce a curs din stînă.

Ridiă Doamne, oameni care-ar vrea
Să stea pe zid și în spărtură
Să facă strajă-n noaptea grea
Cînd alții nu mai vor să stea,
Dotați cu a ta armură.

Ridică Doamne slujitori
Cu sabia în mînă.
În luptă – fă-i biruitori.
În greutăți – învingători. 
Și ține-i în lumină.

Ridică Doamne oameni plini de viață
Și plini de Duhul tău cel Sfînt
Să lumineze ei în ceață.
Luceferi fă-i de dimineață
Și sare bună pe pămînt.

Să fie ei cetatea de pe stîncă
Cu temelii de aur și argint.
Să țină sus dreptatea sfîntă
Ca să păstreze taina cea adîncă
Cînd vor veni rafalele de vînt.

Ridică Doamne oameni de povață
Cu duh de sfat și ajutor.
Pe cei căzuți să-i poarte-n brață.
Să dea cuvintelor dulceață
Și sfaturi bune la popor.

Ridică Doamne, oameni care să iubească
Și preț să pună pe cuvînt.
Pe temelie tare să zidească
Și drumuri drepte să croiască
Supuși în totul Duhului cel Sfînt.

Ridiă Doamne, luptători cu nume
Să-și pună viața-n joc pentru Hristos,
Ca la sfîrșit să poată spune:
Făcut-am tot ce am putut în lume,
Bisericii am fost de mult folos.

Ridiă stîlpi pe care să se țină
Zidirea cea din pietre vii.
Să strîngă grîu, și nu neghină

Mărgăritare să adune din țărînă.
Comori ascunse prin pustii.
UU
10 octombrie 2020