Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

ULTIMA CHEMARE

Cînd eu privesc la lumea care mă-nconjoară
Și mă gîndesc ce simte Dumnezeu
Care amînă-a cîta oară
Pedeapsa omului ce-i rău.

Cînd văd cum lumea zace-n nepăsare
Și cum se scaldă în păcat
Aș vrea să strig, s-audă fiecare:
Aleargă la Isus să fii salvat!

Privește Dumnezeu cu întristare
La cei ce glasul nu-i aud.
La cei ce poate ultima chemare
Resping. Ori se prefac că nu aud.

Ce mulți sînt oamenii ce au respins iubirea
Privind cu nepăsare spre Calvar
Unde e răstignită mîntuirea
Și viața veșnică e dată-n dar.

Ce simte Dumnezeu cînd oameni din țărînă
Privesc la creatorul lor
Cu mult dispreț, și dau din mînă
Fără să-i treacă vre-un fior?
Aș vre să am aceleaș simțăminte
Aceeaș inimă cu Dumnezeu.
Acelaș gînd să am în minte.
Ce simte El, să simt și eu.

Doar una cer. O Doamne dă-mi putere
Să fiu măcar ecoul Tău
Să pot să sufăr în tăcere
și să urăsc ce este rău.
10 octombrie 2020