Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

VENIREA LUI ISUS

Duhul spune lămurit.
Totul merge spre sfîrşit.
Cînd cei drepţi v-or străluci.
La a Domnului venire
Toţi cu El se vor uni.

Printre nori, din strălucire
Se arată ca un mire
Salvatorul tuturor.
Cu o trîmbiţă şi-un strigăt
Pe o margine de nor.

Se v-a pogorî să vină
Într-o rază de lumină
După sfîntul său popor.
Ca să-i ducă sus în ceruri
Sus în casa de pe nori.

Un Arhanghel va striga.
Morţii sfinţi se vor scula
Şi vor prinde iar fiinţă.
După sfînta lor nădejde.
După marea lor credinţă.

Aşa dar, din cer de sus
Va veni la noi Isus
Să ne ducă-n casa sa.
Eu aştept cu nerăbdare
Cînd la masa lui voi sta.

Îi va strînge la un loc
Pe acei ce plini de foc
Şi prin Duhul au trăit.
Pe acei ce-n rugăciune
Ziua Mare au grăbit.

El îi va lua la sine
Pe acei ce numai bine
Toată vremea au făcut.
Pe acei ce-n umilinţă
Viaţa-ntreagă au tăcut.

Pe acei ce-au dus povara
Şi au suferit ocara
Pentr-un nume de creştin.
Ei au mers pînă la moarte
Prin prigoane şi prin chin.

Pe acei ce-n suferinţă
Cu răbdare şi credinţă
Sus făclia au purtat.
Ici, în lumea păcătoasă
Duhul nu şi-au întinat.

Vor pleca încet în sus
Ca să fie cu Isus
Pentru care au trăit.
Chiar şi-n ceasul de pe urmă
Tot spre ceruri au privit.

........................................

A rămas orfan pămîntul.
Trist şi rece ca mormîntul
Fără sarea ce-o avea.
Iată, a plecat lumina
Ce-n candelă pîlpîia.

Ce va fi acum cu tine?
Te vei face de ruşine
Tu cu cei ce au rămas
Astai pleavă pe făţare
Ce în flăcări va fi ars.

Fără pîinea ce-o aveai
Şi pe toţi îi săturai
Ce ve-i face tu acum?
Nu mai ai cărbuni în vatră
Şi hogeacu-i fără fum.

Vei putea să mai trăieşti?
Vei putea să mai zîmbeşti?
Vei putea ca mai-nainte
Să le fii la toţi ca mamă?
Să le fii la toţi părinte?

Drag pămînte! De-aş putea
Eu cu mine te-aş lua
Ca să fii cu mine-n rai.
Dar legat cu-a ta osîndă
Pe vecie o să stai.

Pentru omul cel stricat
Eşti tu astăzi blestemat
Şi sortit să arzi aici.
Despărţit de-ai tăi prieteni
Şi departe de amici.

........................................

Cîntă îngerii în cor
Pentru-a Domnului popor.
Pentru cei răscumpăraţi.
Pentru cei ce pe vecie
De la chinuri sînt salvaţi.

Pentru cei ce sînt curaţi.
Pentru cei ce sînt iertaţi.
Pentru jertfa lui Hristos.
Ei sînt roada învierii
Şi a jertfei bun miros.

El e viaţa celor vii!
Cel ascuns din veşnicii
Şi descoperit acum.
El, al nostru salvatorul
Şi păstorul nostru bun.
10 octombrie 2020