Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

SÎNT NĂSCUT

Cînd prin milă şi prin har
Viaţă am primit în dar
M-am născut din Dumnezeu.
Şi nu-mi mai trăiesc eu viaţa
După însă-şi gîndul meu.

Nu mai sînt copil din fire
Nici în gînduri, nici vorbire
Ci sînt mare, sînt matur
Pentru marea lui iubire
Eu pe toate le îndur.

Nu-s născut dintr-o fiinţă.
Din a tatălui dorinţă
Ori din mama cea de trup.
Din a Domnului voinţă
Şi a Sfîntului său Duh.

Nu-s un bulgăre de lut.
Sînt un om din nou născut!
Şi port chipul lui Hristos.
Din a lui Dumnezeire
Trup din trup şi os din os.

Am cu el acelaş ghînd
Am acelaş simţămînt.
Eu doresc să fiu ca el.
Plin de dragoste de oameni
Pentru ceruri - plin de zel.

Rog pe tatăl meu ceresc
În credinţă tot să cresc
Să nu fiu neroditor.
Dar să fiu ca pomul care
E sădit lîngă izvor.

În răbdare tot să cresc
Prin aceasta să-l cinstesc
Ca pe Domn în viaţa mea.
Să-i dau locul cel de cinste
După cum El îşi dorea.

Trupul meu e Templu-n care
Este loc de închinare
Unde arde pe altar
Jertfa mea de mulţămire
Şi a sufletului dar.

Unde curge Duhul Sfînt
Şi dă apă pe pămînt
Sufletului însetat.
El e rîul care curge
Pe pămîntul cel uscat.
.......................................
Dintr-un bulgăre de humă
Mort, acoperit de brumă
Dumnezeu m-a transformat
Şi un dar ce dăinuieşte
Prin iubirea sa mea dat.

Darul vieţii ce prin har
Se revarsă din Calvar
Ca un rîu ce prin cîmpii
Curge, aducînd cu sine
a - nfierii bucurii.

Dumnezeu m-a pus să fiu
Într-o lume martor viu.
Să fiu sprigin celui slab.
Un toiag de spriginire
Călătorului pribeag.

Să fiu cîrmă celui orb.
Libertate - celui rob.
Cu cei tari, să fiu tot tare.
Cu cei mari, să fiu tot mare.
Şi să-ndur pe fiecare.

Cu Iudeii - sînt Iudeu.
Cu Evreii - sînt Evreu.
Chiar şi grec cu grecii sînt,
Căci în trupu - mi locuieşte
Şi rodeşte Duhul Sfînt.

Plîng cu cei ce-s întristaţi.
Cînt cu cei ce sînt iertaţi.
Caut voia lui Hristos
Căci altfel alerg degeaba
Şi trăiesc făr-de folos.

Sînt candelă de lumină
Ce cu undelemn e plină
Pusă-n locul cel de sus
Ca să lumineze calea
Dacă soarele-a apus.
9 octombrie 2020