Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

ȘTEFAN

Istoria a fost demult
Cînd tot era doar la-nceput.
Cînd între Templu și Calvar
Ori între Lege și-ntre har
Stăteau Iudeii desbinați.

Cînd Fariseii agitați
Stăteu cu pietre înarmați
La poarta ce dădea-n pridvor.
Iar Ștefan sta în fața lor
Cum stă un miel lîngă altar.

Și le repetă iar și iar.
Acel Isus din Nazaret
A fost mai mult decît profet
Va vindecat și va hrănit
Și-n multe pilde v-a vorbit.

Iar voi din pizmă l-ați urît
Și pe un lemn l-ați răstignit.
Era El Fiu de Dumnezeu.
Și fără să vă facă rău
V-a tot chemat și va iubit

Cu vocea-i blăndă va vorbit:
Veniți sub aripi să vă-adun
În siguranță să vă pun.
Veniți de stați la adăpost
Ca viața să vă aibă rost.

Voi, cei cu peri încărunțiți
Dece pe Domnul îl mințiți?
Cum ați făcut de-atîtea ori
Cînd v-a vorbit în fel și chip
Iar voi n-ați auzit nimic.

Popor pornit numai la rău.
Ați răstignit peDumnezeu
Ce-a coborît din cer la noi.
Opriți-vă, măcar acum
Luați aminte ce vă spun.

Pe prooroci ia-ți omorît,
Pe sfinți – afară ia-ți tîrît
Ne ascultînd de glasul lor.
Fără regret, fără fior
Pînă la moarte ia-ți urît.

Pe cine voi n-ați prigonit
Din cei ce au venit la voi?
Pînă și-n groapa de gunoi
Legați cu funii ați tîrît
Jignind acest frumos pămînt.

Sta Ștefan plin de Duhul Sfănt
Privind la cei ce într-un gînd
Scrîșneau din dinți
Fiind de diavolul orbiți,
Și se ruga privind spre nori

Iar fariseii din pridvor
Veneau spre el. Cum au venit
Cînd pe Hristos l-au răstignit.
Aceiaș ură în priviri,
Aceleaș strigăte în șir

Nu poți trăi! Să mori! Să mori!
Cînd pietrele lovesc din zbor
În Ștefan cel îngenunchiat
El vede cerul descuiat
Și pe Isus în slava sa.

Lovit de pietre cade jos.
Îl văd pe Domnul meu Hristos
La dreapta tronului domnesc.
Îl văd pe Tatăl meu ceresc
Ce mă așteaptă ca să vin.

E primul snop. E primul rod
E prima floare de pe pod
Ce leagă cerul de pămînt
Aflat sub noul legămînt
Sfințit prin sînge, pe altar

Pe crucea dusă la Calvar.
A fost un om ce a murit
Sub multe pietre, doborît
Dar plin de Duhul sfînt a fost
Și a trăit cu gust și rost.
9 octombrie 2020