Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

ULTIMUL CUVÎNT

Eu ultima dată privesc către nori
Spre care degrabă cu drag am să zbor
Și ruga pe care cu jar o șoptesc
Și vreau să îți spun cît de mult te iubesc.

Eu ultima dată privesc către cer
Și ultima dată, o Doamne îți cer
Salvează-mi copiii, o Tată te rog,
Să fie și ei a smochinului rod.

Eu ultima dată privesc către fii
Apoi vo-i închide privirea-n vecii.
Pleca-voi în slavă, în țara de sus
Să fiu împreună cu cei ce sau dus.

Cu ochii-n paiangen privesc eu la voi
Și inima-mi zboară spre voi amîndoi.
O inimă frîntă, zdrobită-n dureri
Ce astăzi mă doare mai rău decît eri.

Căci martor îmi este pămîntul mănos
Ce leagăn mi-a fot și mia fost adăpost,
Că eu v-am iubit și-n iubire am trăit
Și voi ați crescut după cum mi-am dorit.

Iertați-mă voi, copilași prea-iubiți
Că eu am lăsat ca să fiți amăgiți
ȘI vai, ce-am făcut, oare cum am permis
Să merge-ți pe calea ce duce-n abis?

În ultima clipă a timpului meu
Vă chem la Isus, la al meu Dumnezeu.
Căci el poate face ce eu n-am făcut
Din ceia ce-i cer, poate face mai mult.

Sub mîna lui tare întinsă din cer
Vă rog să veniți, alta nu vă mai cer.
Lăsațimă-n slavă să plec împăcat
Știind că ați fost voi spălați de păcat.

O ultimă slovă, un ultim fior
Și duhul se-ndreaptă zburînd către nor.
Eu știu, ruga mea nu va piere-n zadar
Ea are putere, e plină de har.

Adio copii! Eu mă duc la Isus
În țara de care adesea v-am spus.
Acolo cu sfinții mă voi întîlni
Și voi aștepta pînă voi veți veni.
7 octombrie 2020