Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

SCARA LUI PETRU

Ascultaţi voi fraţi iubiţi.
Cu credinţa să uniţi
Fapta bună ce răsare
Din cuvînt şi ascultare.

Căci credinţa-i dar nespus
Dat de Tatăl cel de sus.
Pus să crească zi cu zi
Pînă Domnul va veni.

Dar credinţa mai trăieşte
Numai dacă mai rodeşte.
Dar cînd faptele-s murdare
Negreşit, credinţa moare.

De-n credinţă vreţi să staţi
De credinţă să legaţi
Fapte bune cu silinţă
Care vin din pocăinţă.

La credinţă, fapta bună
Îi slujeşte de cunună.
Daţivă toată silinţa
Să-nfrumuseţa-ţi credinţa.

Dar mai daţi-vă silinţa
Să legaţi şi cunoştinţa
Cea ascunsă din vecii
Pentru-a Domnului copii.

Să-nţelegeţi ce e bine
Ce de sus din ceruri vine.
Ce e scump, desăvîrşit
Şi ce n-are infinit.

Cunoştinţa-i lucru mare
Fără margini şi hotare
Ştie lucruri tăinuite
Taine mari şi strălucite.

Ea pătrunde în adînc,
Pîn la inimă şi-n gînd.
Cercetează taine mari.
Cunoştinţa este har.
Înfrînarea de la rău
Este de la Dumnezeu
Dacă vreai să fii curat
Grijă ai. Fii înfrînat.

Omul cel neînfrînat
Toată vremea-i în păcat.
Toate poftele trupeşti
Duc pe căile lumeşti.

Să unim cu înfrînarea
Petru spune: Şi răbdarea.
Să ieşim învingători
Peste tot biruitori.

Căci răbdare trece marea
E de preţ precum e sarea.
Dacă vrei să ai scăpare
Vrei-nu vrea, să ai răbdare.

Următoarea treaptă-n sus
Ce ne duce la Isus
Noi, evlavie-o numim.
Cu răbdare s-o unim!

Căci acei evlavioşi
Sînt în totul credincioşi.
Ei îl au pe Dumnezeu
Şi nu fac ce este rău.

Şi evlavia cea mare
-i pentru viaţa viitoare.
Cine viaţa o iubeşte
În evlavie trăieşte.

Dacă-n ceruri vreţi să-ntraţi
Trebu să iubiţi pe fraţi.
Precum Domnul ne-a iubit
Şi pe cruce s-a jertfit.

Nu-i o dragoste mai mare
Decît cea, cînd omul moare
Pentru fraţii în Hristos.
Dragostea e de folos.
Dar iubirea omenească
Deasemenea-i cerească.
Deaceea fraţi iubiţi,
Pe toţi oamenii iubiţi.

Precum ia iubit Hristos
şi-a venit din ceruri jos
Ca să moară la Calvar
Aducînd viaţă-n dar.

Cine le-a-ntrunit pe toate
El pe Domnul îl cunoaşte.
El nu e nepăsător.
E un frate roditor.

Nu-i un leneş somnoros.
Îl cinsteşte pe Hristos.
E creştin adevărat
Este pentru veci salvat.
9 octombrie 2020