Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

SARE ŞI LUMINĂ

Sare, sare sub picioare
Şi în colbul de pe drum.
Nu vei fi de folosinţă
Ori de bună trebuinţă
Nici odată, deacum.

Şi candele aruncate
Şi candele lepădate
Părăsite fără rost.
Eri în locul cel de cinste
Aşezate toate-au fost.

Eri, de trebuinţă-au fost,
Au avut în viaţă rost.
Iar acuma la un loc
Stau cu sarea aruncate.
N-au nici gust, şi n-au nici foc.

O, ce multă nepăsare
A avut această sare
Cînd pămîntul se strica.
A putrut să-i dreagă gustul
Însă ea - nu se grăbea.

Sare, sare sub picioare
Zile grele vin sub soare
Pentru cel nepriceput.
Cine-i va întoerce gustul
Dacă ea şi l-a pierdut?

Undelemnul din candele
Lumina în zile grele
Pînă somnul a venit.
Şi încetul, cu încetul
Undelemnul s-a sfîrşit.

S-a închis azi noapte harul.
Îşi vor plînge rău amarul
Lîngă uşă stînd plîngînd
Tot candele fără flăcări
Doar cu mucul fumegînd.

Care-i rostul alergării
A nădejdii şi răbdării
Dacă n-ai pe Duhul Sfînt?
El e sare şi lumină 
Pentru oameni pe pămînt.

Eu te rog, păzeşte sarea
Şi îndreptă-ţi lumînarea
Pînă Domnul va veni.
Dacă vine-n miezul nopţii
Cum pe tine te-a găsi?

Sare, sare de sub soare
Ţi-ai păstrat tu gustul oare
Care Domnul ţi l-a dat?
Nu cumva, prin aţipire
Că eşti sare ai uitat?

Nu cumva o lumînare
Ai băgat sub o căldare
Şi lumina i-ai ascuns?
Ştii că-n ziua judecăţii
Pentru tot vei da răspuns?

Voi sînteţi lumina lumii!
Aprindeţi din nou cărbunii
Şi strigaţi către Hristos
Să vă toarne în candele
Undelemnul de prisos.

Voi, lumina celor vii
Ridicaţi în sus făclii.
Las - să ardă cu putere
Pînă va veni Messia
Pîn la prima înviere.

Sare, sare. Fii mai tare!
Tu eşti gustul de sub soare
Şi puterea pe pămînt.
Drege dar tu orice vorbă,
Drege orişice cuvînt.

Tu eşti gustul noii vieţi.
Tu pe oameni îi îndrepţi
Şi îi duci la Dumnezeu.
Fii o sare cu putere
Şi păstreză-ţi gustul tău.
9 octombrie 2020