Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

SĂMĂNĂTORUL

Cine vrea s-o ducă bine
Să se lepede de sine
Şi să meargă acum pe cîmp.
Las-să samene sămînţa
Cît încă mai este timp.
........................................
Eu voi merge pe pămînt
Întărit de Duhul Sfînt
Să vestesc cuvîntul Tău.
Pune Doamne adevărul
Ca un nor pe robul tău.

Toarnă Doamne undelemnul
Din belşugul Tău divin
Să se scurgă de pe creştet
De la umeri pe la coapse
Pîn la cel din urmă deget.

Fă să fiu cu totul Sfînt.
Ca să port al tău cuvînt
Precum sfinţii din vechime
Au sfinţit cu a lor fiinţă
Pretutindeni al tău nume.

Fă să fiu precum Ilie
Cînd a dus a ta solie
Pîn în casa lui Ahab.
Îmbrăcat cu-a Ta putere
Peste trupul lui cel slab.

Cum plouase apă vie
La cuvîntul lui Ilie
Pe pămîntul însetat.
Lasă Doamne să mai vie
Duhul tău cel Sfînt curat.

Fii cu mine la Carmel
Cum ai fost atunci cu el.
Şi-mi arată slava Ta.
Ca să fiu marcat de tine
Pentru-ntregă viaţa mea.

Pune rîvna lui în mine
Să-mi dau viaţa pentru Tine
Înfruntîndu-l pe Baal.
Să mă lupt pînă la sînge
Biruind al morţii val.

Mînă-n mînă doar cu tine
Îmi voi face slujba bine
Ca un rob ascultător.
Doamne Bun! Să faci din mine
Un bogat şi bun izvor.

Las-să vină la fîntînă
Cu găleţile în mînă
Toţi ce sînt azi însetaţi.
Şi să plece pe la case
Toţi cu Tine împăcaţi.

De v-a vrea Samariteanca
Las-să vină cu găleata
Să ia apă din izvor.
Ori să-şi aibă alinarea
Obositul călător.

Toarnă Doamne pîn-la-mplut
Ca în vremea din trecut
Apă peste robii tăi.
Toarnă Duhul vieţii sfinte
Peste fete şi flăcăi.

Doamne azi am înşeles
Că pe noi tu ne-ai ales
Să fim buni sămănători.
Pune-n noi Cuvîntul Vieţii
Şi aprinde-al vieţii dor.

Doamne, ştiu că doar cu tine
Lucru îl vom face bine,
Şi pe Tine te-om sfinţi.
Pentru-a ta împărăţie
Cu răbdare v-om munci.
U
9 octombrie 2020