Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

RUGĂCIUNEA CELUI TRIST

Cînd creștinu-i în necaz
Și cu lacrimi pe obraz
Plin i-i pieptul cu suspine
Cine vine să-l aline?

Rugăciunea celui trist
Cînd de valuri e învins
Cine o va duce, dar
Sus la scaunul de har.

Mijlocim noi astăzi, Tată
Mai primeștene odată.
Fă din cei risipitori
Copilași ascultători.

Adă Doamne înapoi
Pe toți prinșii de război.
Să se bucure cetatea
Și să aibă loc dreptatea.

Orbilor le dă vederea
Celor slabi, le dă puterea
Șchiopii las-să zburde iară,
Precum mieii-n primăvară.

Celor slabi le dă putere
Fiecărui dăi ce cere.
Dă-ne Tu belșug de har
și al împăcării dar.

Cei din temniță, să iasă
Și să șadă iar la masă.
Cei din lanțuri, din robie
La Isus Hristos să vie.

Fă dreptate celor slabi.
Din robie, scoate sclavi.
Viață dî-le celor morți.
Strîngene la piept pe toți.

Dacă-i cineva fricos
Cu privirea dată-n jos
Pune-i mîna ta pe braț,
Nu-l lăsa să cadă-n laț.

Dacă cineva s-a dus
Unde soarele-a apus
Și-a fugit de fața ta
Adă-l  Doamne, nu-l lăsa.

Întărește mîini slăbite
Și picioare obosite.
Fă să cînte limba mută,
Să lucreze mîna ciuntă.

Spatele încovoiate
Să se-ndrepte, să tresalte.
Minte dă celui nebun
Răul să se facă bun.

De pe căi întortochiate
Adă-ți oile în spate,
Mielușeii ia-i în brațe
Și mai ține-i Doamne-n viață.

Nu ne pedepsi-n mînie
Te rugăm. Mai las-să vie
Vremuri de înviorare
Să tresalte fiecare.

Nu-ți asvunde Doamne fața
Căci la Tine este viața
Nu-ți retrage harul Tău
Să se bucure cel rău.

Pune zid în jurul viei
Sus pe turn să șadă fiii
Fă să curgă ne-ncetat
Vinul sfînt din teasc curat.

Via Ta de soiuri bune
După cum cuvîntul spune
Crește pe un cîmp mănos
Ce e trupul lui Hristos.

Las să iasă-n zori vierii
Să lucreze-n toiul verii
Să-ngrijească cu iubire
Pentru marea răsplătire.

Chiamă-ți Doamne lucrătorii
Să nu zică trecătorii
Via este părăsită
În mînie pedepsită.

Cei ce zidul pot să dreagă
Să se-adune, deci degrabă
Ca să pună piatră-n piatră
După legi de altă dată.

Meșterii să dregă poarta.
Strajnicii să stea de-a gata
Sus pe turn, cum li s-a spus
Toți cu apetele sus.

Oriși-cine vrea să vie
Ca să bea din apa vie
Pe la Tine las-să trecă
Fără bani și fără plată.

Un șuvoi de apă vie
Dintr-o stîncă din pustie
Pentru lume curge-n viac
Aducînd cu sine leac.

Vino Duh de alinare
Vino răsărit de soare
Vino roua dimineții
și-nvioară tu drumeții.

Duh de slavă, duh de viață
Ce străbate printre ceață
Să cobori din zări albastre
Peste sufletele noastre.

Vino iar ca la Rusalii
Aducînd cu sine daruri
Taine mari descoperind
Și în limbi de foc vorbind.

Toarnă Doamne peste noi
Sfîntul și curat șuvoi
Fă să zburde mielușeii
Și să sară iar vițeii.
Fă să simte fiecare
Duhul tău de-nviorara
Precum roua din Hermon
Undelemnul din Sion.

Undelemn de la amvon
Ca pe barba lui Aaron
Să se scurgă ne-ncetat
Peste sufletul salvat.

Milă Doamne așteptăm.
Mîini curate ridicăm.
Ne smerim și ne rugăm
Numele Tău Sfînt chemăm.
9 octombrie 2020