Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

RUGĂCIUNE

„Chiamă-mă în ziua necazului şi eu te voi izbăvi.”

Cînd creştinu-i în necaz
Şi cu lacrimi pe obraz
Plin i-i pieptul de suspine
Cine vine să-l aline?

Rugăciunea celui trist
Cînd de valuri e înpins
Cine o v-a duce, dar
Sus la scaunul de har?

Mijlocim noi astăzi, Tată
Mai primeşte-ne odată.
Fă din cei risipitori 
Copilaşi ascultători.

Adă Doamne înapoi
Pe toţi prinşii de război
Să se bucure cetatea
Şi să aibă loc dreptatea.

Orbilor le dă vederea.
Celor slabi, le dă puterea.
Şchiopii – las-să zburde iară
Precum mieii primăvara. 

Celor slabi - le dă putere
Fiecărui, dăi ce cere.
Dă-ne tu belşug de har
Şi al împăcării dar.

Cei din temniţă să iasă
Şi să şadă iar la masă.
Cei din lanţuri, din robie
La Isus Hristos să vie

Fă dreptate celor slabi
Din robie scoate sclavi
Viaţă dă-le celor morţi
Strînge-ne la piept pe toţi.

Dacă-i cineva fricos
Cu privirea dată-n jos
Punei mîna ta pe braţ
Nu-l lăsa să piară-n laţ.

Dacă cineva sa dus
Unde soarele-a apus
Şi-a fugit de faţa ta
Adă-l Doamne! Nu-l lăsa.

Întăreşte mîini slăbite
Şi picioare obosite.
Fă să cînte limba mută
Să lucreze mîna ciuntă.

De pe căi întortochiate
Adă-ţi oile în spate
Mieluşeii – ia-i în braţe
Şi mai ţine-i Doamne-n viaţă.

Nu ne pedepsi-n mînie
Te rugăm. Mai las-să vie
Vremuri de înviorare
Să tresalte fiecare.

Ni-ţi ascunde Doamne faţa
Căci la tine este viaţa.
Nu-ţi retrage harul tău
Să se bucure cel rău.

Pune zid în jurul viei
Sus pe turn să şadă fiii
Ca să curgă ne-ncetat
Vinul sfînt, din teasc curat.

Via ta de soiuri bune
După cum cuvîntul spune
Creşte pe un cîmp mănos
Ce e trupul lui Hristos.

Las-să iasă-n zori vierii
Să lucreze-n toiul verii
Să-ngrijească cu iubire
Pentru marea răsplătire.

Cheamă-ţi Doamne lucrătorii
Să nu zică trecătorii
„Via este părăsită
În mînie pedepsită.”

Cei ce zidul pot să dreagă
Să se-adune, deci, degrabă
Şi să pună piatră-n piatră
După legi de altă dată.

Meşterii să dreagă poarta.
Strajnicii să stea de-a gata
Sus pe turn, cum li s-a spus,
Toţi cu capetele sus.

Orişicine vrea să vie
Ca să bea din apa vie
Pe la Domnul las-să treacă
Fără bani şi fără plată.

Un şuvoi de apă vie
Dintr-o stîncă din pustie
Pentru lume curge-n veac
Aducănd cu sine leac.

Vino Duh de alinare
Vino răsărit de soare
Vino roua dimineţii
Şi învioară tu drumeţii.

Duh de Slavă, Duh de viaţă
Ce străbate printre ceaţă
Să cobori din zări albastre
Peste sufletele noastre.

Vino iar ca la Rusalii
Aducînd cu sine daruri,
Taine mari descoperind
Şi în limbi de foc vorbind.

Toarnă Doamne peste noi
Sfîntul şi curat şuvoi.
Fă să zburde mieluşeii
Şi să sară iar viţeii.Fă să simte fiecare
Duhul tău de-nviorare
Precum roua din Hermon
Undelemnul din Sion.

Undelemn de la amvon,
De pe barba lui Aaron
Să se scurgă ne-ncetat
Peste sufletul salvat.

Milă Doamne aşteptăm.
Mîini curate ridicăm.
Ne smerim şi te rugăm.
Numele-ţi tău sfînt chemăm.
U
9 octombrie 2020