Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

RODUL CINCIZECIMII

De la cincizecime-ncoace
Grîu-n spice tot se coace
Și se leagănă în zori.
Doamne spune să grăbească
Cei mai buni secerători.

De la cincizecime-ncoace
Duhul Domnului de pace
Udă glia strop cu strop
Să se împle de viață
Și de roadă spicul tot.

De la cincizecime-ncoace
Duhul Sfînt pe toți ne face
Ca să creștem ne-ncetat
Să aducem roadă multă
Lui Isus crucificat.

De la cincizecime-ntoi
Curge Duhul peste noi
Precum roua din Hermon
Ce uleiul ce se scurge 
Depe barba lui Aaron.

Viu e Domnul! Duhul Sfînt
Azi mai este pe pămînt
Mijlocind în rugăciuni.
El păstrează-n suflet focul
Adunînd tot noi cărbuni.

De la cincizecime, frate
Duhul darurile-mparte
Pentru bunii lucrători.
El Biserica zidește
Pîn-se va crăpa de zori.

Biblia la toți vorbește.
Duhul Sfînt ce mijlocește
Cu suspine pentru noi
De tot omul se-ngrijește
Și-l ajută la nevoi.

Îl ridică, îl îndreaptă
Îi arată calea dreaptă
Nu îl lasă nicidecum
Chiar pe cel din rătăcire
Îl aduce iar la drum.

În lumina tinereții
Și în ceața bătrîneții
E lumina cea de sus
Ce-a promis că va trimete
Scumpul Dumnezeu Isus.

Dumnezeu spunea cîndva:
Duhul meu îmi voi turna
Peste fiice și feciori
Ca să vadă visuri clare
Cînd se va crăpa de zori.

Vor vorbi în limbi străine
Despre mari lucrări divine
Ce v-a face Dumnezeu
Printre oamenii cucernici
Adunînd poporul său.

De la cincizecime-ncoace
Duhul Sfînt pe noi ne face
Slujitori adevărați
Ce se-nchină în tot locul
Pe pămînt îngenunchiați.

De la Marea cincizecime
Cînd vuind peste mulțime
Coborît-a-n limbi de foc
Duhul Sfînt a dat lumină
La creștini în orice loc.

El a dat înțelepciune
Primilor creștini din lume
Să croiască noi cărări
Ca să ducă veste bună
Peste munți și peste mări.

El a dat puteri divine
Celor prigoniți de lume
Ca să țină steagul sus
Chiar prin moartea fără vină
Pentru Domnul lor Isus.

Cînd veni Mîngîetorul
Pe genunchi stătea poporul
Cu o inimă și-un gînd
Așteptînd făgăduința
Cum așteaptă un flămînd.

Cum un cerb în toi de vară
Ori o zveltă căprioară
Vin la apă iar și iar
Tot așa creștini-așteaptă
Ploaia Duhului în dar.

De la cincizecime-ncoace
Cerul brațele-și desface
Pentru cei ce-n așteptare
Strigă să mai vină încă
Vremuri de înviorare.

Cei născuți din Duhul Sfînt
Risipiți pe-ntreg pămînt
Undelemn adună iar
Cît mai este încă ziuă
Cît mai este timp de har.

Ridicați spre cer privirea
Așteptîndu-vă răpirea
Cu toți sfinții la un loc
Cum a fost răpit Ilie
Dus în carul cel de foc.

Stăruiți în rugăciune
Antrenați în fapte bune
Mînă-n mînă, cot la cot
Într-o inimă și-un cuget
Cu toți sfinții la un loc.

De la cincizecime-ncoace
Noi sîntem chemați la pace
Și ca frații să trăim
Să avem aceleaș simțuri
Și din inimi să iubim.

Duhul lui Hristos ne leagă
Și ne ține strîns grămadă
Lîngă crucea lui Isus
Ca apoi pe toți odată
Să ne ducă-n ceruri sus.

De la cincizecime-ncoace
Nu mai facem ce ne place
Nu mai facem ce dorim
Iar viața trecătoare
Pentru Domnul o trăim.

De la cincizecime-ncoace
Cerul ușile-și desface
Pentru cel născut din Duh
Ca să treacă și să zboare
Ca un fulger prin văzduh.

Cînd la vremea hotărîtă
Cei ce au zidit pe stîncă
Se vor rupe de pământ
Ca să meargă-n veșnicie
Duși pe aripe de vînt.

Cincizecime, cincizecime
Vrem ca-n vremea din vechime
Să aprinzi făclii de foc
Ca să se unească frații
Mînă-n mînă la un loc.

De la cincizecime-ncoace
Drumul vieții se desface
Pentru cei ce-s mîntuiți
Cei ce nu mai sînt din lume
Și de lume sînt urîți.

Drumul este o cărare
Foarte-ngustă și pe care
Călătorii-s rari de tot
Se feresc de calea largă
Ce e plină de norod.

Duhul Sfînt de-atunci alege
Oameni ce au fost sub Lege
Ca să-i ducă la izvor
Unde să le dea putere
Și odihnă tuturor.

Cînd la Marea cincizecime
Vestea spusă în vechime
S-a-mplinit și Duhul Sfînt
Și-a-nceput lucrarea-i mare
Într-u Noul Legămînt.

De atunci Dumnezeirea
Către noi și-a-ntors privirea
În toată plinătatea ei
Dînd viață din viață
Ca o ploaie peste văi.

Duhul risipește ceața
În văpăi topește ghiața
Sparge inimile tari
Pe cei mari îi umilește
Pe cei mici îi face mari.

El zidește, el croiește
Afîneză și sădește
El dă viață din belșug
Tot el este răsplătirea
Celor ce se țin de plug.

El e apa ce țîșnește
Spre viață. Și sfințește
Pe acel ce bea din ea.
Cînd altarul se stropește
Vine împărăția sa.

De la cincizecime dar
Duhul Sfînt se dă în dar
Celor ce se curățesc.
Celor ce-n veșminte albe
Dumnezeului slujesc.

El dă viață de prisos
El dă gust și dă miros
Vieții sfinților de-acum
Ce-și îndreaptă pașii-ngrabă
Și se ostenesc pe drum.

De la cincizecime-ncoace
Duhul Sfînt pe noi ne face
Să fim oameni de folos
Să purtăm în noi cuvîntul
Pus de Duhul lui Hristos.

El a pus în noi iubirea
Pentru toată omenirea
Care zace în păcat,
Cum iubea stăpînul nostru
Cînd pe cruce a urcat.

Cincizecimea-i înviere.
Cincizecimea-i înfiere.
Drum spre Noul Legămînt.
Este calea ce unește
Tot ce este astăzi sfînt.

Duhul este pomul vieții.
Vestitorul dimineții
Și lumina-n noaptea grea.
Este scara către ceruri
Unde toții vom urca.

Duhul Sfînt e har ceresc
Pentru cei ce îl iubesc
Pe isus cel înviat
Care pentru noi pierduții
Cu suspine s-a rugat.
Duhul sfînt e dar Domnesc
De la Tatăl cel ceresc.
Veșnicul mîngăetor.
El aduce mărturie
Despre bunul salvator.
9 octombrie 2020