Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

ROBUL ÎNȚELEPT

Cine-i robul înţelept
Care a-mpărţit pe drept
Hrana robilor sărmani?
Cine-a vizitat bolnavii
Şi-a dat hrană la orfani?

Cine apă din ulcior
A dat unui călător
ce trecea umil prin sat?
Şi picioarele trudite
-n apă rece a spălat?

Cine dis-de dimineaţă
Şi pe rouă şi pe ceaţă
Toată ziua s-a trudit?
Cine a-ndurat căldura
Tot muncind necontenit.
....................
Îmbrăcat în slavă mare
Iisus pe cal călare
V-a ieşi biruitor.
Să-şi răzbune toţi martirii
Înţelepţii din popor.

Nu va fi nici zi nici noapte
Ci va fi ca pe-nserate
Nici amurg nici zi cu soare
Zi de multă strîmtorare
Şi de mare încercare.
9 octombrie 2020