Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

NAȘTEREA POIEZIEI

Cînd se naște poiezia
Ca comoara, sub condei
Cum rodește-n toamnă glia
Dăruind porumb și miei.

Cînd se nasc cuvinte sacre
Cum e roua pe cîmpii,
Prescum Duhul Sfînt împarte
Slove sfinte, slove vii.

Pune ungerea divină
Și unește rînd cu rînd
Precum mieii pe colină
Precum păsările-n crîng.

Eu înșir mărgăritare
Pentru omul priceput.
Las-audă fiecare
Despre cel făr de-nceput.

Las să știe că odată
Dumnezeu ne-a grațiat
Fără bani și fără plată
El pe Fiul său ne-a dat.

A venit la noi cuvăntul
Plin de har și adevăr
Și a luminat pămîntul
Cu lumina sa din cer.

Ca în ziua cercetării
Toți odată să strigăm
Vino, Domn al îndurării
Noi de mult te așteptăm.
9 octombrie 2020