Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

MAI DĂ-NE DOAMNE

Mai dă-ne Doamne un cuvînt
Ca ploaia cea de primăvară
Să ude sfîntul tău pămînt
Și să străpungă –al nostru gînd
Precum a fost întîia oară.

Mai dă-ne Doamne un cuvînt
Ca să aducă –nviorare.
În inimi să pătrundă adînc
Ca săși supună orice gînd
Cu harul sfînt pe care-l are.

Vorbește – ne cum Tu vorbeai
Prin gura robilor odată.
Cînd mii de inimi deșteptai
Și mîntuire Tu le dai
Cînd se-ntorceau ca la un Tată.

Revarsă Doamne peste fii
Din visteria tăinuită
Să ardă-n sufletele vii
Candele sfinte, și făclii
Spre țara cea făgăduită.

Mai dă-ne suflet arzător
Și o iubire ne-ntinată
Să fim  mînați de-un singur dor
Privind la holda din ogor
Ce deacuma este coaptă.

Ridică Doamne lucrători
Ce-s plini de Duh și de putere
Să iasă-n cîmpul tău de zori
Să secere pîn la sudori
Și pîn la răsărit de stele.

Te rog să pui în gura lor
Cuvîntul ce aduce viață.
Să ardă ca într-un cuptor
Iubirea de al tău popor
Și ca jăratecul din vatră.

Noi te rugăm! O Doamne sfînt
Pentru ăntreaga adunare
Să pui în noi al tău cuvînt
Ca inima din noi cîntînd
Să se înmoaie-n închinare.
9 octombrie 2020