Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

LACRIMI

Privesc spre muntele de sus
Unde-n genunchi plîngea Isus
Privind în vale spre ai săi.
Unde vedea cetatea
Snopită în bătăi.

Cetatea mea! Popor iubit
De-atîtea ori eu am dorit
Să vă adun la umbra mea.
Cum pasărea-şi adună puii
Ca să-i ascundă-n vremea rea.

Privesc la el şi-l văd căzînd
Sub lovituri de bici plîngînd
Privind spre cei ce ia iubit.
Acum, cînd lemnul crucii
În umeri s-a înfipt.

Privesc la el, şi-mi pare rău
Că sub povară nu stau eu.
Aş vrea să plîngem amîndoi.
Să-i spun că nu e singur,
Sîntem deacuma doi.

Privesc acum. Şi voi privi oricînd
Şi-l voi vedea pe Domnul meu plîngînd.
Să ştiu că-i pasă mult de noi.
Şi vrea să fim mai mulţi
Să nu fim numai doi.

Plîngînd de mila unei lumi
Dorind să-i facă mult mai buni.
Mai sfinţi şi mai curaţi.
Cu inimile sfinte
De Dumnezeu iertaţi.
9 octombrie 2020