Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

LA GOLGOTA

La Golgota, lîngă cruce
Vreau să stau și să privesc
Cum se stinge pentru mine
Dumnezeul meu ceresc.

Vreau să stau la umbra crucii
Lîngă mama lui Isus
Într-un cerc cu ucenicii
Cei veniți din Emaus.

Vreau să simt durerea morții
Și a sufletului chin
Vreau să stau să-i plîng de milă
Și durerea să-i alin.

Vreau cumvai să-i prind privirea
Ca în suflet să-i pătrund.
Răstignită stă iubirea
La o margină de drum.

Eu aș vrea să stau pe munte
Și să strig din răsputeri:
-Voi ați răstignit iubirea
Cea venit la voi din cer!

Dragostea cea fără de margini
Ce cuprinde-un infinit
Ați bătut în patru cuie
Și pe lemn ați răstignit.

Peste-a Domnului iubire
Fără noimă ați scuipat.
Astăzi marea mîntuire
Pe osîndă ați schimbat.

Eu aș vrea să vin la cruce
Să mă-apropii de Isus
Care poate să-mi arate
Drumul ce m-a duce sus.

La Golgota, sus pe munte
Precum cerbul însetat
Vin să-mi plec adesea fruntea
-n locul unde-am fost ertat.

Nu e deal mai bun în lume
Și nici loc mai potrivit
Decît dealul Căpăținii
Unde-i Domnul răstignit.

Vin din cele patru vînturi
De la margini de pămînt
Oameni îndoieți de gînduri
Precum trestia de vînt.

Vin să stea în fața crucii
Să vorbească doar șoptind
Gîndul să și-l scalde-n lacrimi
În țărînă-ngenunchind.

Eu privesc cum vine lumea
Și cum pleacă împăcați
Văd cum li se șterge vina
De Isus fiind iertați.

Stau trei cruci pe vîrf de munte
Două mii de ani la rînd
Mult păcat și greșuri multe
S-au adus aici plîngînd.

Multe inimi împăcate
Pentru veci cu Dumnezeu
Multe vieți au fost schimbate
Înspre bine de la rău.

Pleacă oamenii acasă
Iar eu stau și tot privesc
Cum pe cruce moare mielul
Și cu el mă contopesc.

Eu mă împlu de putere
Și de Duhul lui Cel Sfînt
Cînd îi simt a lui durere
Și îi prind a lui cuvînt.

Eu mă fac cu Domnul una
Mă botez în moartea sa
Și puterea învierii
Eu primesc la Golgota.

Deaceea stau sub cruce
Și aici voi sta mereu
Pîn în ceruri mă va duce
Bunul nostru Dumnezeu.
9 octombrie 2020