Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

JUDECATA

Stau popoare ceată-ceată
Toţi la marea judecată
Să-şi primească ce-au ales.
Precum turmele din staul
Dimineaţa toate ies.

Tac şi nimeni nu vorbeşte.
Chiar nici nimeni nu zîmbeşte
Îi tăcere ca-n mormînt.
Se aude cum o frunză
Cade pe aripi de vînt.

Se începe judecata.
Cîntărită-i toată fapta
După ceea ce e scris.
Totul se petrece-aevea
Totul parcă e un vis.

Trec prin faţă anii vieţii,
Anii buni ai tinereţii
Apoi anii cei mai grei.
Totul iese la iveală,
Ce-ţi doreşti şi ce nu vrei.

Lucruri vechi ascunse bine
Ies acuma la lumină
Şi se pun în faţa lor.
Curg şuvoaele de lacrimi
Trec prin spate reci fiori.

Spune suflete deschis.
N-am dat greş în ce e scris?
Poate ai ceva de spus?
Pentru faptele făcute
În osîndă poţi fi dus.

Cată sufletu-n zadar
Să mai pună pe cîntar
Rodul muncii din trecut.
Dar el ştie că în viaţă
Numai rele a făcut.

Stă sărmanul mut-tăcut
Iar picioarele îl duc
La potirul cu venin.
Unde-i numai disperare,
Unde-i locul cel de chin.

Vin noroade şi popoare
Toată lumea de sub soare.
Galbeni, negri, şi bălăi
De la margine de lume
Vin bărbaţi şi vin femei.

Vin cu ceea ce-au avut,
Vin cu fapte din trecut,
Totul este numărat.
Totul este dat pe faţă
Şi nimic nu e uitat.

Începînd de la Adam,
Se perindă an cu an,
Zi cu zi şi ceas cu ceas.
Trec prin faţa judecăţii
Împăraţii fără glas.

Trec femei de meserie
Drept în locul de urgie
Pentru fapta ce-au făcut.
Li se şterge pomenirea
De acum şi din trecut.

Plîng în faţa judecăţii
A sfinţiei şi dreptăţii
Cei ce strîmb au judecat,
Cei ce mită şi cadouri
De la oameni au luat.
Iată, vine o bătrînă
Ţine strîns ceva în mînă,
Buzele-i de-abea şoptesc
Într-un fel de rugăciune.
Dumnezeule Ceresc!

Eu nimica n-am avut
Ba, nici carte n-am ştiut.
Dar din viaţa-mi de argat
Eu cu mînile trudite
Doi bănuţi am adunat.

Şi iam dus să-i dau în dar
Eu la Templu la altar.
Alte lucruri n-am făcut.
Iar acuma, fă cu mine
Tot ce este de făcut.

Mergi la dreapta: - i se spune,
Dintre multe lucruri bune
Fapta ta e cea mai mare
Tu ai dat ce cîştigase-i
Cu necaz şi cu sudoare.

Trec în şir cei judecaţi,
Oameni liberi şi argați,
Negustori, corăbieri,
Mulţi viteji ce-au dus războaie
Şi-au făcut prizonieri.

Trec vitejii din vechime
Oameni renumiţi, cu nume
Ce-au murit în lupte grele.
Vin femei împărătese
Cu copiii după ele.

Nimeni de la început
Cu vederea nu-i trecut.
Totul este cercetat.
Fără pic de părtinire
Fiecare-i judecat.

Îşi frîng mînile- n durere
Oameni mari şi cu putere
Stînd în faţa celui drept.
Cînd li se aruncă vina
Drept în faţă, drept în piept.

..........................................

S-a făcut la toţi dreptate.
Şi la oi ca şi la capre.
Nimeni nu-i nedreptăţit.
Fiecare după fapte
Şi răsplata şi-a primit.

Cei ce-au fost mai înţelepţi
Merg în ţara celor drepţi
Ca să fie mîngîiaţi.
Unde-şi vor primi cununa
Celor ce-s răscumpăraţi.

Pentru alţi-ar fi mai bine
Dacă nu veneau pe lume
Şi nu se năşteau deloc.
Vai, ce soartă îi aşteptă
În pucioasă şi în foc.

Ziua Domnului cea mare
Ziua cea-nfricoşătoare
Peste lume va veni.
Frate drag! Dar cum pe tine
Oare Domnul te-a găsi?
9 octombrie 2020