Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

Isus și samariteanca

Lîngă fîntîna ce odată
În piatră adînc a fost săpată,
Privea Isus, cum din cetate
Pe o cărare pe costiș
Purtînd în mînă o găleată
Venea ca hoțul pe furiș
O fiică a Neamului păgîn.
Un zdreanț al neamului pribeag
Ce-a fost sădit pe-acest meleag.

În toi de zi femeea vine
Cînd la fîntînă nu e nimeni
Și n-or privi-o cu dispreț.

Se apropie cu mers semeț
Și caută să vadă cum
Acest Iudeu ce stă în drum
Va scoate apă ca să bea.
Nu are nici un vas în mîni.
Noi, pentru ei sîntem păgîni.
Doar nu-mi va cere vadra mea
Din care el se v-a spurca.

Privea femeea îndelung.
Femee, vreau să te ajut
Îi zise într-un tîrziu Isus.
Eu îți voi da să beai din plin
Din apa ce se scurge lin
Din ceruri, de la Tatăl meu.

Dar mai întîi vreau să-ți vorbesc.
Eu am venit să izbăvesc
Pe orice om, din orice neam,
Fie Iudeu, Samaritean.
Pe orișicine-i în păcat
Și la pieire-i condamnat.

Acuma mergi la-l tău bărbat
Și zi-i, că aicea l-am chemat
Să vină.
Femeea sta cu vadra-n mînă
Și zice-ncet. Eu n-am bărbat.
Tu ai vorbit adevărat.
Căci cel cu care tu trăiești
Bărbat nu poți să îl numești.

Căci șapte-au fost. Și cel deacum
Nici cu nimic nu e mai bun
Nici soț nu e, și nici străin
Așa, un trecător păgîn.

Femea zise-ntru-un tîrziu.
Tu ești proroc! Eu asta știu
Căci mi-ai vorbit ce am ascuns
Și asta este deajuns
Să cred, că tu ești Fiu de Dumnezeu
Și vreau din apa ta să beau.
Să nu mai vin aici pe-ascuns.
Doar un cuvînt ar fi deajuns.

Femee! Voi vă închinați
La ce nu știți. Și vă uitați
Cum noi la Templu ne-nchinăm.
Dar noi Iudeii așteptăm
Să vină vremea. Și-a venit
Cînd cei cu sufletul smerit
Din apa vie vor sorbi
Și prin aceasta vor trăi. 

Nici voi pe muntele înalt
Nici noi, la Templul renovat
Nu vom aduce închinări.
Căci mîntuirea va veni
Cum soarele, va răsări
Peste popoarele din jur
Pentru tot neamul dimprejur
Și toți s-or închina în duh.
Și într-un singur adevăr.

Străine, spunemi, nu cumva
Aceasta-i apa ce nei da 
Să bem, și iar va izvorî
Și-n viață nouă va țîșni?
Ce minunate vorbe zici.
Mai stai te rog puțin aici
Pîn eu mă-torc. Tu stai pe loc.
Să spun că este-un prooroc
Al Dumnezeului cel viu.

Peste o oră din cetate
Veneau pe drum mai multe gloate
Să vadă ei cu ochii lor
Pe cel ce apa de izvor
Împarte. Și ce nici cînd nu va seca.
Tot lîngă jgheab Isus stătea
Cu ucenicii săi vorbind.
Privirea-și ridică zicînd:
Priviți cum holdele de-acum
Sau copt, și grîul este bun
De secerat cu mare har
Și pus degrabă în grînar.
9 octombrie 2020