Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

HOTAR

Dumnezeu avea un plan,
Ca din orişicare neam
Să culeagă om cu om.
Cum culege gospodarul
Vara fructele din pom.

Ne-a ales, cum a dorit
Dup-un plan alcătuit
Înainte de vecii.
Înainte să existe
Omenirea celor vii.

Deci, la timpul hotărît
A venit jos pe pămînt
Mielul,- fiu de Dumnezeu.
Tot privind şi cîntărindul
Pe cel bun, şi pe cel rău.

Pe cei răi - ia alungat.
Pe cei buni - ia sigilat
Şi ia strîns într-un popor.
Le-a dat Duhul său de viaţă
Ca o apă din izvor.

Şi le-a zis: Va fi ferice
Omul care nu se duce
După sfatul celor răi.
Nici nu îmblă să se-nchine
-N faţa altor Dumnezei.

Iată eu vă pun hotar.
Pun o cruce pe Calvar
Unde Eu stau răstignit.
Răstigneşte-te cu mine
Şi vei fi tu  mîntuit.
9 octombrie 2020