Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

FIUL RISIPITOR

Cel ce e din veşnicie
Toate gîndurile-ţi ştie
Și-ţi cunoaşte viaţa ta.
Hai, grăbeşte-te de vină
Cu-al tău Tată a te-mpăca.

El te-aşteaptă, te doreşte
Ani în şir la drum priveşte.
Poate că-ntr-o bună zi
Jos, în praful de pe cale
Două urme va zări.

Poate obosit de cale
Coborînd spre sat la vale
Fiul drag va apărea.
Ochii lui înlăcrămează
Dar să plece - nu-ndrăznea.

Zile-ntregi aşteaptă Tata
Să-l primească este gata
-N orice stare ar veni.
Chiar bolnav. Chiar plin de bube
El cu drag îl v-a primi.

Plînge inima de tată.
Mai încearcă înc-o dată
Să mai iasă în pridvor.
Arde dragostea în suflet.
Arde inima de dor.

El priveşte spre cîmpie
Spre podgoria cu vie
Şi spre crîngul din costiş,
Unde-o umbră parcă mişcă
Precum omul pe furiş.

Printre tufele de spin,
Merge un pribeag străin
Mai departe, pe furiş.
Mai pi-ascuns de ochii lumii
Ca un hoţ prin păltiniş.

Vai ce jalnică fiinţă.
Fără nume şi credinţă,
Înjosit şi ruşinat.
Numai bube, numai zdrenţe,
Obosit şi însetat.

Cine ia mîncat averea?
Cine ia subit puterea?
Frumuseţea cui a dat?
Unde-i ţara cea străină
Ce viaţa ia furat?

Lacrimile-i scaldă faţa.
Ştie el că nimeni viaţa
N-o mai ia de la-nceput.
Ştie el că asta-i plata
Pentru fapta ce-a făcut.

Fără să mai poată plînge
Cu spinarea numai sînge
Stă la margine de drum.
Ce-i mai poate spune Tatei?
Ce să-i ceară el acum?

Printre buzele crăpate
Ies cuvintele uscate.
Tată! Eu sînt cel păcătuit.
Eu sînt cel ce cu averea
Şi cu viaţa am plătit.

Dar mai lasă-mă odată
Să rostesc cuvîntul Tată
Şi la masă să mai stau.
Să arun înc-o privire
Înspre casa noastră, vreau.

Tata strigă cu putere.
Nu mai poate de durere
Şi îi cade pe grumaz.
Aşteptat-am toată vremea
Să te pot vedea ca azi.

Să te văd venit acasă.
Să te văd şezînd la masă
Îmbrăcat în haine noi.
Haide să chemăm vecinii,
Să nu stăm aici în doi.

Daţi-i haina cea mai bună.
Împletiţi din crini cunună.
Daţi inelul aurit.
Fiul meu care murise
Iată astăzi s-a găsit.

A-nviat din morţi sărmanul!
Junghiaţi acum juncanul.
Să mîncăm cu toţi acum.
Ful meu, risipitorul
S-a făcut de-acuma bun.
U
9 octombrie 2020