Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DOUĂ LACRIMI

Cînd totu-n noapte e scăldat
Aprozii puși în gardă
Fac drum spre casa lui Pilat
Cu foarte mare grabă.

L-am prins! L-am prins și l-am legat!
Răsună în cetate.
Noi vrem să fie judecat
Prin Lege și dreptate.

Stă Isus scuipat în față
Pălmuit, cu spini pe cap. 
Cel ce are-n mînă viața
Și e fără de păcat.

Cu privirea sa senină
Îi privește rind pe rind.
Îi privește și suspină
Doar cu buzele șoptind.

Stă în mijlocul cetății
Mielul sfînt fără cusur
Sub privirea judecății
Adunată împrejur.

Ce cumplită împotrivire
În privirea de sobor.
Cîtă sete după singe,
Cîtă sete de omor.

Peste noi să cadă vina!
Peste cei ce stăm aici.
Peste-ntreg Erusalimul
Peste mari și peste mici.

Stă în fața judecății
Marele judecător
Ce sub numele dreptății
Stă ca pomul sub topor.

Două lacrimi pe obrazu-i
Se preling încetișor.
Dragostea-I neconcepută
De nici unul din popor.

Două lacrimi pentru Petru
Ce se încălzea la rug
Ce avea de-acum încolo
Mîinile să-și pună-n plug.

Două lacrimi pentru Levi
Cel ce vama a lăsat
Cel ce va muri departe
Pentru Marele împărat.

Două lacrimi pentru mine
Lasă urme pe obraz
Să mă scape pe vecie
De osîndă și necaz.

N-am găsit în el vre-o vină!
Eu nu vreau să fac omor,
Deaceea las să vină
Domnul vostru în pridvor.

Dece plînge salvatorul
În ograda lui Pilat
Cînd rostește procurorul
Va muri nevinovat?

Pentru cine astăzi plînge
Melu-n fața lui Pilat?
Pentru cine e scăldată
Fața lui de împărat?

Două lacrimi în tăcere
Sînt ca două scăldători.
Pot să șteargă și să spele
Vina morții cu fiori.

Două lacrimi curg pe față
Boabe de mărgăritar
Fără ele nu e viață
Fără ele nu e har.

Stă Sinodul deoparte
Cu veșmintele-n pămînt
Toți așteaptă să audă
Ultimul și greu cuvînt.

A hulit! A zis că este
Singur fiu de Dumnezeu!
Vrednic e de răstignire
Căci păcatul lui e greu.

Mielul sfînt cu greu privește
Pe sub spinii dureroși
Și încetișor se roagă
Pentru bieții păcătoși.

Nu le ține-n socoteală
Gruel și amar păcat.
Mielul pentru lumea-ntreagă
Este azi sacrificat.

Este foarte grea sentința.
Domnul păcii e sortit!
Sus pe dealul Căpăținii
Cu tîlharii răstignit.

Două lacrimi scaldă fața
Mielului ispășitor.
Pe altar e pusă viața
Precum pîinea în cuptor.

Pentru tine pe o cruce
Dumnezeu stă răstignit.
El e jertfa ce adduce
Harul de neprețuit.

El e pacea care curge
De sub tronul cel divin
E puterea ce te duce
-n bolta cerului senin.

El e pîinea ce se fringe
Pe o cruce la Calvar.
Legămîntul ce prin singe
Se-noește iar și iar.

Două lacrimi de pe cruce
Curg pe față spre pămînt.
Ele întăresc pecetea 
De pe Noul Legămînt.

Două lacrimi de pe față
Nesecat izvor de har
Un izvor ce curge-n viață
De pe muntele Calvar.

Hai cu toții, mînă-n mînă
Ca al Domnului popor
Să venim azi la fîntînă
La al Domnului izvor.
Au trecut de-atuncea viacuri, 
Multe lucruri s-au schimbat.
Au rămas doar două lacrimi
Ce ne spală de păcat.
29 septembrie 2020