Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DRAGOSTE PENTRU ISRAEL

Să-mi lepăd Eu oare poporul iubit
Cum leapădă omul un lucru urît?
Să uit Legămîntul cu sînge stropit
Cînd Eu îmi doresc să rămîn neclintit.

Pe Numel Meu am jurat că voi da
Copii cîte stele nu poți număra
Urmași cît nisipul pe maluri de mări
Popor fără număr din zări pîn în zări.

Cum pot Eu să uit ce odată-am iubit
Poporul cu care-mpeună am trăit?
Prin mare i-am dus cît n-ar fi de mirat
Și apă le-am dat din pămîntul uscat.

I-am pus la-ncercare prin tunet și fum.
Le-am dat să mănînce ce este mai bun.
Cu mîna mea tare războie le-am dus.
O țară bogată sub talpă le-am pus.

Cum pot Eu să uit ce-am jurat la altar?
Să fiu Eu ca cel ce vorbește-n zadar?
Eu sînt Dumnezeu! Și Cuvîntul e Da!
Căci Eu jurămîntul nu pot am-i scimba.

Cum pot Eu să uit ce-am năsut prin Cuvînt
Și ce-am întărit printr-un Nou Legămînt?
Cînd numele vostru cu sînge am scris
Și cortul salvării sub cer am întins.

Eu sînt Dumnezeu și nu om shimbător.
Noroade am dat alegînd un popor
Prin care să fac ce-am avut Eu de gînd
În trup omenesc Eu să vin pe pămînt.

Cum pot Eu să uit Betleemul iubit
Meleagul pe care cîndvai am trăit?
Pecarii și mrejele-ntinse pe mal
Și marea cu barca purtată de val.

Cum pot Eu să lepăd cetatea Salem
Candela în care am pus undelemn.
Altarul cu jertfa ce-n sacru prinos
Ridiă spre ceruri în valuri miros?

Cum pot Eu să uit cum din cer pe pămînt
Turnat-am ca ploaia din Duhul cel Sfînt
Punîndu-mi pecetea pe cei ce-i iubeam
Să ducă iubirea din neam peste neam.

Așa m-am legat de poporul iubit
Prin Fiul pe care ca prețl-am plătit.
Nu pot și nu vreau să vă uit nici decum
Vă țin cum se ține comoara în pumn.

Sînteți mai de preț decît orice comori.
Precum e sclipirea luminii în zori.
Brățare pe mînă, comoară la piept.
Cu voi întîlnirea de-abea o aștept.

Eu nu pot uita, dar nici voi nu uitați
Că preoți sînteți și sînteți împărați.
Sămînță aleasă, popor minunat
Ca aurul cel ce a fost curățat.
9 octombrie 2020