Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DOUĂ CASE

Doi vecini s-au pus în cale
Nici în grabă, nici agale
Să zidească case noi.
Ca să aibă a se-ascunde
La o vreme de nevoi.

Ani la rînd au proiectat
Leu cu leu au adunat,
Şi vedeau în vis castele
Ce-şi înalţă acoperişul
Plin de faimă pîn la stele.

Unul zise celuilalt.
Este lucru important
Unde ne v-om stabili.
Pe ce fel de temelie
Case noi vom construi.

Eu mă duc pe dialul mare
Să găsesc o stîncă tare
Cu o bună temelie
Să reziste şi la ploaie
Şi la timp de vigelie.

Cel de-al doilea zise aşa:
Casa mea v-a rezista
Pe nisipul de pe mal.
La ce bun să punem case
Chiar pe muchie de deal?

Primul a săpat adînc
Cu răbdare aşteptînd
Să ajungă pîn-la piatră.
El ştiea. Pe piatra tare
Se va ţine casa toată.
...........
Stau sub soare două case
Cu ferestre luminoase
Cu pereţi înalţi şi tari.
Şi cu porţi înferecate
Atîrnate între pari.

Stau scăldate în lumină
Între pomii din grădină
Spriginite de nucari
Ce-şi înalţă falnic frunza
Peste vîrfuri de nucar.

Vai de cel nechibzuit.
Toată viaţa a muncit
Făr să aibă temelie
Cel din vale de la rîu
Înţelese prea tîrziu.

Ce greşală a făcut.
Cînd şuvoaele de apă
-n temelie au bătut.

Vai de cel nechibzuit
Care casa şia zidit
Pe nisipul de pe mal.
Căci veni şuvoi de ape
Şi mînase tot sub val.
8 octombrie 2020