Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DRAGOSTEA DINTÎI

Despre dragostea dintîi
Mi-a vorbit la căpătîi
Mama, cînd eram copil.
Îmi vorbea cum Dumnezeu
A trimes pe Fiul său
Într-un chip de om umil.

Îmi vorbea din zori în seară
Repetînd a cîta oară
Despre dragostea dintîi.
Mama îmi spunea: Să știi

Nui o dragoste mai mare
Ca atunci cînd unul moare
Pentru vina altcuiva.
Nu s-a mai văzut cîndva

Ca un om neprihănit
Să se lase răstignit.
Doar din dragoste, Isus
Care ne-a iubit nespus

A murit pentru păcat.
Viața pentru noi și-a dat.
Asta-i dragostea dintîi.
Ține-te de ea. Să știi

Celelalte vor pleca
Dragostea va rîmînea.
Ea e veșnica iubire
Fără urmă de răcire.

Totul are un sfîrșit.
Numai cel ce ne-a iubit
Pentru veci v-a dăinui
Și nici cînd nu va pieri.

Despre dragostea dintîi
Să-mi vorbiți la căpătîi
Cînd mă-ți duce spre mormînt
Să mă puneți în pămînt.

Pentru marea așteptare
Cînd în ziua ceea mare
Moi scula din praf de humă
Pentru viața cea mai bună

Ca s-ascult la nesfîrșit
Pe acel ce m-a iubit
Priveghind la căpătîi
Cu o dragoste dintîi
8 octombrie 2020