Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DE EȘTI PRIETEN CU CEZARUL

De eşti prieten cu Cezarul
Ori cu tîlharul, cu paharul
Priveşti cu jind la păcătos
Atunci acel ce are harul
Şi buruință de prisos

Se duce de la tine trist.
Şi chiar de te numeşti baptist
Mergînd frumos la adunare
Eşti orb şi gol şi ticălos
Fără vre-o şansă de salvare.

De întunerecul ţii drag
Vei sta afară lîngă prag
Unde Cezarul îşi va bea paharul
Cu-a Domnului mînie amestecat
Unde din plin îşi va sorbi amarul.

De mai iubeşti păcatul cel din jur
Unde cei răi trăiesc din tot ce fur
Şi ochii le sclipesc de lăcomie,
Nesăturîndu-se de jaf
Ei se desfată-n bogăţie.

De eşti prieten, scumpul meu
Cu cei ce necinstesc pe Dumnezeu,
Mai bine, nici nu te năşteai.
Mai bine în eternă nefiinţă
Şi-n neştiinţă rămîneai.
 De eşti prieten cu Cezarul

 De întunerecul ţii drag
Vei sta afară lîngă prag
Unde Cezarul îşi va bea paharul
Cu-a Domnului mînie amestecat
Unde din plin îşi va sorbi amarul.

De mai iubeşti păcatul cel din jur
Unde cei răi trăiesc din tot ce fur
Şi ochii le sclipesc de lăcomie,
Nesăturîndu-se de jaf
Ei se desfată-n bogăţie.

De eşti prieten, scumpul meu
Cu cei ce necinstesc pe Dumnezeu,
Mai bine, nici nu te năşteai.
Mai bine în eternă nefiinţă
Şi-n neştiinţă rămîneai.
8 octombrie 2020