Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

CUVÎNT DE PE CRUCE

Cum murea Isus pe cruce
Şi rostea cuvinte dulce.
Doamne, ei nu ştiu ce fac.
Omorîndu-mă pe mine
Săvîrşesc un greu păcat.

Dă ostaşului iertare
Celui ce striga mai tare,
Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!
Ştiu, păcatul lui e mare.
Doamne Tată! Miluieşte-l.

Nu e vinovat lemnarul
Ce a despicat stejarul
Şi-a făcut din el o cruce.
Dar puterea e puiţină
La Golgota a o duce.

Nu e vina-celor mîini
Ce cununa cea de spini
Iscusit au împletit.
Doar durerea-i prea cumplită
De la spinul cel înfipt.
Nu ferarul e de vină
Ce din ferul cu rugină
Patru cuie a făcut.
Nici ostaşul fără milă
Ce în măini mi lea bătut.

Doar păcatul e de vină,
Ce prin şarpe, în grădină
Vina morţii a adus.
El, păcatul cel de moarte
Sufletul mi la răpus.

Sus pe cruce, cu tîlharul
Mielul sfînt îşi bea paharul
Şi fierbinte se ruga.
Tată! Dacă-i cu putinţă
Iartă-i! Nu te mînia.

Tată! Iartă tu tîlharul
Şi lemnarul, şi fierarul,
Şi pe cei ce m-au trădat.
Cei cu care împreună
Dintr-o pîine am mîncat.

Frate drag! Ascultă bine!
Cum se roagă pentru tine
Cel, pe cruce atîrnat.
„Nu te rog să-i iei din lume
Dar fereştei de păcat.”

Căci păcatul este moarte
Şi pe oameni îi desparte.
Dar pe cei ce mi ia-i dat
Fă-i te rog să fie una
Cum şi eu i-am învăţat.
8 octombrie 2020