Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

LAZĂR

O, de cîte ori am spus
De-ar fi fost aici Isus
Lazăr nu ar fi murit.
Plînge Marta întristată
Şi cu suflet răvăşit.

Plînge Marta cu Maria.
Dispărut-a bucuria
Şi s-a stins candela-n cort.
Lazăr fratele mai mare
De trei zile este mort.

Se mai scurge înc-o zi.
Oare Domnul va veni?
Oare v-a găsi putere
În Betania să vină
Să se împle de durere?

Lazăr cînd era bolnav
Şi se chinuia grozav
Mult ar fi dorit să-l vadă.
Numele-i rostea mereu
Şi-l cema cu voce slabă.

Plîng surorile-amîndouă
Lacrimile-s pic de rouă
Ce din inimi izvorăsc.
Cine le va alina durerea
Ce-amîndouă împărţesc?

Cineva rosti o şoaptă.
Domnul este jos la poartă
Şi aşteaptă să veniţi.
Dacă mai aveţi putere
Şi cuvinte să vorbiţi?

Ca o pasăre uşoară
Marta-aleargă, parcă zboară
Şi se-ncină la pămînt.
„De erai aici,Isuse,
Lazăr nu murea plîngînd.”

Dar aşa, de patru nopţi
Lazăr este printre morţi
Şi aşteaptă, ca cu toţii
La a doua înviere
Se va ridica cu morţii.

Marto! Crede-mă ce-ţi spun.
Lazăr va-nvia acum.
Nu mai plînge. Numai crede
Cel ce se încrede-n Dumnul
Mîna Domnului el vede.

Doamne Tată-ţi mulţumesc.
Dar acest cuvînt rostesc
Pentru cei ce sînt aici.
Ca cu toţii să audă
De la mari şi pîn la mici.

Doamne ştiu că mă iubeşti.
Ştiu că lîngă mine eşti
Şi-mi dai totul ce îţi cer.
Fie voia ta aicea
Pe pămînt precum în cer.

Stă Isus lîngă mormînt.
Mortu-i putred în pămînt
Şi miroase greu deacum.
E posibil să învie
Bietul Lazăr chiar acum?

Piatra-i dată la o parte.
Toţi Iudeii de departe
Stau şi-aşteptă. Ce va fi?
Vreau să vadă cum din groapă
Lazăr bine v-a ieşi.

Lazăre! Te chem să vii
Şi să stai printre cei vii!
Scoală, nu mai aştepta.
Ieşi din groapa-ntunecoasă.
Vino deci, nu pregeta.

Toţi privesc atent spre groapă.
Cînd din umbra, de odată
Pe aripi de vînt purtat,
Cu picioarele legate
Şi pe mîini înfăşurat

Iese Lazăr din mormînt.
Cum? La simplul lui cuvînt
Duhul se întoarce-n om?
Cu puterea cui lucrează
De învinge-al morţii somn.

Se aude: Dezlegaţi-l
Daţii pîine şi lăsaţi-l
Să mănînce. Iar apoi
Să se ducă la Maria
Şi la Marta înapoi.

Doamne! Marta i se-nchină.
Tu eşti raza de lumină.
Tu dai viaţă cui doreşti.
Tu venit-ai pentru oameni
Jos din slăvile cereşti.

Plînge Marta şi Maria.
Mare este bucuria
Ce-a venit în casa lor
Domnul a-nviat pe Lazăr
Şi-i nădejdea tuturor.

Stă mulţimea-ncremenită
De minunea-nfăptuită.
Nu s-a auzit nici cînd
Ca un mort de patru zile
Să mai iasă din mormînt.

Ce putere. Ce minune
Astăzi s-a produs în lume
Sub privirea tuturor.
Dumnezeul cel din veacuri
Are milă de popor.
8 octombrie 2020