Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

MEDITAȚIE

Cînd stau şi mă gîndesc la tine
Cum veşniciile senine
Prin sfînt cuvîntul ai creat.
Cum din nimic creata-i toul,
Şi cer şi mare şi uscat.

Vreau să pătrund adîncul tainic
Cum prin cuvîntul tău cel trainic
Sclipirea stelelor din cer
În nopţile de primăvară
Ne împl de farmec şi mister.

Cum tu le-ai pus pe fiecare
Să aib-un loc în depărtare. 
Şi mii de ani sclipirea lor
Să ne vorbească despre tine,
Eternul nostru creator.

Privesc cum norii de zăpadă
Îţi cîntă ţie veşnic slavă
Călătorind conduşi de vînt.
S-aducă bogăţia slavei,
Podoaba albă pe pămînt.

Mă mir de iarba primăverii,
De grîul copt în toiul verii.
Eu peste tot văd mîna ta.
Te simt că eşti atît de-aproape
Şi-mi copleşeşti fiinţa mea.
8 octombrie 2020