Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DOMNUL VINE

„Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi cînd va veni Domnul vostru.”Mat.24:42

Uite Doamne ce splendoare
Ce pereţi şi ce pridvoare
Ce faimoasă e zidirea
Că nu poţi să-ţi rupi privirea.

Nu mai este pe pămînt
Alt locaş atît de sfînt.
Loc de jertfe şi-ncinare
Loc cu nume-atît de mare.

Drept răspuns Isus le-a zis:
În scriptură este scris.
Zile, vor veni amare
Cînd va plînge fiecare.

Cînd din ceea ce vedeţi
Temelie şi pereţi
Vor rămîne doar ruini
Printre tufele de spini.

Vor apare mulţi Hristoşi
Cu gînd rău şi mincinoşi,
Şi vor înşela popoare
Ca să-i ducă la pierzare.

Rele veşti vor circula.
Om cu om se va certa.
Se vor război popoare,
Fraţi pe fraţi ca să omoare.

Neam cu neam se va lupta.
Sînge mult se va vărsa.
Fraţii vor urî pe fraţi.
Împăraţii pe-mpăraţi.

Mama-şi va urî copiii,
Tata-şi va ucide fiii.
Pe pămînt va fi molimă,
Ciumă, boală, ură, crimă.

Voi fiţi tari. Nu vă lăsaţi
Să fiţi lesne înşelaţi.
Întăriţi-vă-n credinţă
Căci aceasta-i cu putinţă.

Voi veţi fi urîţi de Neamuri
Şi veţi fi vînduţi de oameni,
Prin temniţe chinuiţi,
Şi la moarte osîndiţi.

Deci să ştie toată lumea!
Cînd în templu uruciunea
Pustiirii aşezată
Vremea este terminată.

Cine va fi în Iudea
Erihon ori Galilea
Ori puţini, ori fie mulţi
Să se ducă toţi în munţi.

De va prinde vestea rea
Măcinînd cu rîşniţa
Ori pe-acoperişul casei,
Ori în cîmp pe vremea coasei
Să fugiţi din răsputeri.
Chear de vei avea dureri
Ori vei fi însărcinată.
Nu lăsa pe altă dată.


Nu lăsa să vină somnul.
După tine vine Domnul.
Numai tu priveşte-n sus
Chiamă Numele Isus.
8 octombrie 2020