Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

LUMINA

Ai pus în sfeşnic o lumină
Ca la lumină toţi să vină.
Să vină omul obosit
Să vină chiar
Şi călătorul rătăcit.

Ai pus în sfeşnic o candelă
Să stea de veghe ca o santinelă.
Eu am vegheat precum ai spus.
Acum aştept
Să se încline ziua spre apus.

Mai pus să stau, şi eu am stat
Să fiu povaţă, să dau sfat.
Dar am putut să fiu
Doar pentru-că
Isus Hristos e veşnic viu.

Mai pus să stau, şi eu voi sta
Deacuma, pînă la venirea ta.
Doar numa dacă Duhul Sfînt
Va lumina
Pe bietul nostr- pămînt.
8 octombrie 2020