Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

CHEMARE

Mă uit spre cer să-l văd pe cel
Ce poartă chipul unui miel
Prin care ştiu că-s vindecat.
Şi care într-o zi-a, venit la mine
Și mi-a şoptit: Tu eşti iertat.

Mă uit în sus, să-l văd pe-acel
Ce printre nori a mers la cer
Dar a promis: Voi nu vă întristaţi
Căci cu puterea Duhului Divin
De Tatăl veţi fi îmbrăcaţi.

Mă uit la cer să-l văd pe Dumnezeu
Ce-n slavă a luat pe Fiul său
Şi lîngă El, pe tron l-a aşezat.
Privesc, şi-n mare nerăbdare
Aştept să fiu şi eu luat.

Mă uit la cer şi-aud un glas
Că timpu-i scurt, puţin a mai rămas.
Sileşte-te să te sfinţeşti.
Tu, prin această stăruinţă
A mea venire o grăbeşti.

Privesc la cer şi lacrimi curg
Cînd văd că ziua-i pe amurg
Iar cei poftiţi nu se grăbesc
Să-mbrace haina de întrare
La nunta mielului ceresc.

Privesc la cer, şi-aud un glas.
Eu nici pe unul n-am să-l las
Din cei ce sînt ai mei.
Dar tu nu-ntîrzia.
Grăbeşte-te să vii.
8 octombrie 2020