Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

BĂTAIA DE LA UȘĂ

«Iată eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi întra la el, voi cina cu el şi el cu mine».

Pe cine asculţi şi cine-ţi vorbeşte
În noapte tîrzie încet îţi şopteşte
Şi bate cu palma ca vîntul uşor
La uşa închisă ce dă în pridvor.

Pe cine asculţi şi ce vorbe îţi spune
Acela ce are cuvintele bune
Şi şoapta duioasă şi plină de dor
Ce stă noaptea-ntregă la uşă-n pridvor.

Pe cine asculţi şi cine-i acel
Ce pare a fi junghiat ca un miel
Dar are putere să rupă peceţi
Şi are putere să stingă săgeţi.

El are putere să şteargă greşeli
Să-ţi dea-nţelepciune să nu te înşeli
Cînd vor mai veni Hristoşi mincinoşi
Şi-n uşă vor bate cu pumni mînioşi.

Ascultă atent la ceea ce-auzi
Şi-n multă zăbavă să nu te afunzi
El bate la uşă şi vrea să-l primeşti
Căci vine la tine cu daruri cereşti.


Din sfinte bucate apoi să serviţi.
El vine la tine cu pîinea de sus
Iar numele lui este Domnul Isus
Deschide-i şi lasă-l să între uşor
Nu-l ţine o viaţă întreagă-n pridvor.
8 octombrie 2020