Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

AȘTEPTARE

Stă poporu-n aşteptare
Şi grăbeşte ziua mare
În care Domnul va veni.
Pe ai săi ca săi adune
Şi săi ia din astă lume
Prin văzduh cît ai clipi.

Stă poporu-n rugăciune
Tot chemînd frumosul nume
Şi cerîndui ajutor.
Toţi se-nchină-n Duhul Sfînt
Ce lucrează pe pămînt
Şi-i al lor Mîngîetor.

Toţi cu feţele deschise
Cu candelele aprinse
Îl aşteaptă pe Isus.
Ca să vină în lumină
În Biserica cea plină
Cu poporul nou născut.

Vino Doamne! Ei îl cheamă,
Şi ridică acea măhramă
Ce ascunde faţa Ta.
Ne deschide Tu vederea
Să vedem noi strălucirea
În care Tu ne-i îmbrăca.

Te chemăm noi azi în glas
Stînd în lumea de necaz
Şi venirea Ta grăbind.
Noi ca sfinţii din vechime
Onorăm frumosul nume
Şi-l cinstim îngenunchind.
8 octombrie 2020