Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

PILDA LUI ISRAEL

Ce lucruri frumoase, dar bine ascunse
Se cer la lumină, să fie pătrunse
De omul cu mintea țintită spre ele
Precum văzătorul se uită la stele.

Ce lucruri mărețe din viacuri trecute
Tu scoți la iveală și pot să-l ajute
Pe omul ce vrea-n adevăr să pătrundă
Cu gîndul la sfatul ceresc să ajungă.

În ziua în care ai scos din robie
Cu semne, minuni și cu multă tărie
Pe fiii lui Iacov să-i duci prin pustiu
Cum tatăl își duce în brașe un fiu.

Tu ochii aveai înspre noi îndreptați
Să fim de-a lor pildă corect învățați
Deaceea te rog, luminează-ne iar
Să nu mai trăim, precum ei, în zadar.
..........................................................
În ziua aceea de mare mînie
Ia-i scos din cuptorul încins cu tărie
Cu prețul plătit de întîii născuți
Ce fost-au din brațele mamelor rupți.

Pe ei ia-i trecut Tu prin marea adîncă
Și apă le-ai dat de băut dintr-o stîncă.
Dar inimalor de Egipt s-a legat
Precum un copil cu buric netăiat.

Cazanul cu carne-i trăgea înapoi
La ceapă, la pești, castraveți, usturoi,
La tot ce-i lumesc, și întoarce-n pămînt
Cu-atîta tărie-n robise a lor gînd.

O lume firească-ntre cer și pămînt
Purtată încolo și-ncoae de vânt.
Cu toate că Moise-i ducea-n Canaan
privirea avea ațintită-n cazan.

Pîn nu se va naște din Duh și Cuvînt
Pămîntul se trage-napoi spre pămînt
Așa este firea, cu duhu-n război
Tîngește privind spre Egipt înapoi.
...........................................................

Ce multe minuni a făcut Dumnezeu
Atunci în Egipt ca să-i scoată din greu
Pe aripi de vultur cu grijă i-a dus
Și-n norul de slavă pe toți i-a ascuns.
Le-a dat să mănînce a cerului pîine
Și apă din stînca ce-n veci va rămîne.
Prin tunet și fulgere-atunci le-a vorbit
Dar totuși păcatul pe toți i-a orbit.

În lupta cu duhul cînd biruie firea
Dușmanul spre humă îndreaptă privirea
Spre tot ce-i trupesc, ce e abur, e vînt
Și lesne se leagă cu-n lanț de pămînt.

Cînd inima nu e a Domnului toată
Și megi prin pustie, așa doar, de gloată,
De nu arzi în flăcări, în clocot nu dai
Ești încă în lume, așa cum erai.
..................................................................

Cu multă cîrtire, cu vorbe-n zadar
Poporu-n sfîrșit a ajuns la hotar
De unde-au trimes ei iscoade să vadă
Cum tot Canaanul va cade de pradă.

Plecat-au în zori din Paran spre Hamat
Să vadă ținutul cel bun și bogat.
Astfel au trecut prin livezi și cîmpii,
Prin lanuri mănoase, podgorii de vii.

Țesut-au ținutul în lung și în lat
Văzînd Canaanul mănos și bogat
Cu rodii, măslini, cu smochine și dud
Cetăți ce de ochii străini se ascund.

Cu tot ce-au văzut și cu tot ce-au aflat
La Moise-au venit în Paran din Hamat
Cu roadele țării aduse în spate
Luînd ca dovadă cu sine de toate.

Și iarăși în zori s-au întors la ai săi
Mai mult pe furiș, pe costișe și văi,
Cu darea de samă purtată în gînd
Cu tot ce-au văzut în promisul pămînt.
.............................................................

Se-adună poporul, iscoadele spun:
În tot Canaanul pămîntul e bun.
Rodește smochinul, maslinul rodește
Și grîul, și orzul, și lintele crește.

Vedeți voi ce struguri, ce rodii roșesc
Din zare în zare livezile cresc
Aici curge lapte și miere din stînci
Izvoare de apă-n fîntîne dînci.
8 octombrie 2020