Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

REGRETARE

Cănd l-ai respins și te-ai făcut ca gheața,
Cînd te-ai întors cu spatele spre el
Și n-ai dorit, ca cel ce are viața
Să te cuprindă, să-ți sărute fața
Cu dragoste curată ca de miel.

De ce-ai respins tu marea lui iubire
Și harul cînd ți-a fost propus?
De ce, în loc să mergi în nemurire
Și să-l accepți cu mulțumire,
Te-ai încruntat și de la el te-ai dus?

Îți place să te chinui în durere
Și sufletul ce plînge să-ți mîhnești?
Acum, cînd nu mai ai putere,
De ce mai ții paharul plin cu fiere
Din care zi de zi sorbești.

Pe drumul lung de-o viață-ntreagă
Primind ce-i bun și ce e rău
De multe ori în mare grabă
Iar alte ori silit de treabă
Ai dus povara ta din greu.

Nici n-ai  văzut cum deodată
Te-ai pomenit lîngă hotar,
Purtînd din greu povara toată
De-a lungul vieții adunată
Făr-vre-un folos. Așa-n zadar.

Cînd a venit Isus să-ți spună adevărul
Despre povara ce o porți mereu,
Tu inima ți-ai împietrit ca ferul
Ți-ai încordat grumazul ca oțelul,
Iar el a suspinat din greu.

Tu ai ales. Isus a fost doar martor
Cînd ai ales să nu ai ajutor.
Acuma stai ca un mesteacăn
Ce-a fost la mulți alin și leagăn
Sortit să cadă pradă sub topor.

Doar amintirea, că a fost odată
Un om. Ș-atît. Nimic mai mult.
Care a risipit, ce-a fost agonisit odată
Acum a lunecat ca lutul de pe roată
Și toată frumusețea și-a pierdut.
5 decembrie 2020