Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DE-AȘ FI CA DOMNUL

O, de mi-ar fi capul plin cu apă
Aș plînge cum plîngea David.
Pentru-o privire ori o faptă
Pentru un gînd nepotrivit.

O, de mi-ar fi capul plin de lacrimi
Aș plînge cum plîngea Isus
Pentru acei ce au căzut sub sarcini
Și pentru cei ce-n nor s-au dus.

O, de mi-ar fi capul plin ca marea
Am plînge cu profetul amîndoi
Pentru acei ce au pierdut salvarea
Și au fost duși de ape în puhoi.

O, de-ar fi inima mea plină
De darul Duhului cel Sfînt
Aș fi ca pomul din grădină
Cu rădăcina-nfiptă în pămînt.

O Doamne, dă-mi a Ta simțire
Pentru acei ce sînt căzuți.
Dă-mi simțuri pline de iubire
Pentu semenii mei răpuși.

De aș putea ca Domnul veșniciei
Să iert pe cei ce au greșit
Și să primesc cu bucurie
Pe păcătosul pocăit.

De aș avea o inimă deschisă
Precum e umbra unui pom
Să fiu ca masa cea întinsă
Unde e loc la orice om.

De aș avea o inimă ca cerul
Sub care omul are loc.
Aș vrea să fiu cum e izvorul
Și cum e vatra cea cu foc.

Aș vrea să fiu cum este Domnul
Cu brațele întinse spre popor.
Aș vrea să fiu mai bun ca dorul
Ca apa dulce de izvor.

Dar știu, mă simt că sînt țărînă
Un boț de humă pe pămînt,
Sînt doar un abur, o fărîmă,
Doar o frîntură de cuvînt.

O, de-aș putea, m-aș face una
Cu mielul cel crucificat,
Cu cel ce a purtat cununa
Ca eu să pot să fiu iertat.

O, de-ș avea în piept o harfă
Cu coardele de aur. Aș cînta
Cu mii de îngeri laolaltă
Și înspre cer m-aș avînta.

M-aș ridica spre tronul cel de aur
Pe valurile Mării de Cristal
Să văd a cerului tezaur
Și sfinții înșirați pe mal.

O, de-aș avea aripi de vultur
Să zbor acasă. Aș zbura
Unde izvorul nu e tulbur
Șe apa vieții eu aș bea.

O, de-aș putea să gust din pomul vieții
Și frunza lui pe rană să o pun,
Să simt pe buze roua dimineții
Eu aș zbura spre ceruri chiar acum.

Eu știu, că celui care crede, totul i se poate
Și se-mplnește cel mai tainic vis,
De-aceea știu, acestea toate
Le voi primi în paradis.

Acuma însă, vreau să simt ce simte Domnul
Acelaș dor să am în piept
S-aștept răpirea, chiar de vine somnul
Ca robul care-i înțelept.
10 octombrie 2020