Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Poem image

DORINȚA LUI DUMNEZEU

O inimă frîntă și duhul zdrobit
În omul cucernic, aceasta-m iubit.
Să pot să m-apropii, vedere să-i dau
Cu mîna de Tată în brațe să-l iau.

O inimă nouă născută din vînt
În care să samăn un veșnic cuvînt
Ce are viață, putere și har,
În care domnește al Duhului dar.

O nouă zidire, un nou început
Ca-n ziua creării, cînd totu-am făcut.
Cînd aștrii pe boltă ca mieii zburdau
Și-n vie lumină în zori licăreau.

O nouă făptură născută-n văzduh
Țesută din Slavă, tivită cu Duh,
Îîn care puterea eu pot să mi-o pun
La orice lucrare și faptă e bun.

În inima frîntă, de-abea sîngerînd
Aș vrea eu să samăn al vieții cuvînt.
Pe creștet să-i torn undelemnul slăvit
Pe care din vremuri stăvechi l-am gătit.

O inimă frîntă, dar fără păcat
Din viacuri strvechi peste tot am cătat
Să-i dau vindecare, și viață să-i dau.
Să fac din el Templul în care să stau.

Eu stau lîngă ușă și bat ușurel
La Cina de taină aș sta Eu cu el.
Aș frînge din Pîinea ce vine de sus
Pe care-a adus-o din ceruri Isus.
10 octombrie 2020